Referenc lista - Elektro instalacije - Bica inženjering Despotovac
Get Adobe Flash player

Vesti

Bica vrši uslužno snimanje toplotnih gubitaka termokamerom.

U 2015 urađen Glavni projekat polaganja optičkog kabla i lokalne telefonske veze na prugi Despotovac -  Resavica.

U 2012 je povezana automatika za hidraulično upravljanje kapacitetom kompresora stal za hlađenje .Motor kompresora je snage 250 KW i ima integrisane u automatiku zaštitne komponente .

U 2014 je dobijena licenca 381 za energetsku efikasnost objekata.Izvršena je obuka za snimanje termo kamerom Avia..

U 2015 je postavljen sistem bezžične regulacije rada pumpi u vodovodu u Milivi .

Oktobra 2016 obavljeni su radovi na povezivanju  dizel  agregata snage 220KVA sa glavnim razvodnim ormanom u staračkom domu u Despotovcu.Na ovaj način je automatskim startom agregata obezbeđeno napajanje korisnika u slučaju nestanka električne energije.

U januaru 2017. izvršeno snimanje gubitaka toplote Termalnom kamerom  Avia G30 zgrade na Novom Beogradu.Korisniku je dostavljen izveštaj sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka i poboljšanje energetske efikasnosti objekta.

U 2016 postavljena gromobranska instalacija motela u Bobovu ,motela Gornjak, biblioteke u Despotovcu i zgrade Osnovne škole u Resavici.

Izrada više gromobranskih instalacija .

U saradnji sa Institutom Vinča izrađeno više projekata gde su vršene zamene radioaktivnih gromobrana na stubovima sa gromobranom sa uređajem za rano startovanje.

Referenc lista

 • Montaža , ispitivanje gromobrana sa ranim startom u Banji Ždrelo kod Petrovca.
 • Montaža , ispitivanje gromobrana sa ranim startom u Etno selu u Velikoj Plani .
 • Montaža , ispitivanje gromobrana sa ranim startom u Maloj Drenovi.
 • Gromobranska instalacija u Domu zdravlja u Svilajncu.
 • Gromobranska i elektricna instalacija u Vocaru u Svilajncu.
 • Gromobranska instalacija u Duga Komerc , Despotovac.
 • Gromobranska instalacija motel Gornjak.
 • Gromobranska instalacija biblioteka u Despotovcu
 
 • Ispitivanje električnih instalacija u privatnim objektima.
 • Ispitivanje električnih instalacija u Banji Ždrelo.
 • Ispitivanje električnih instalacija u hali, Stermil doo.
 • Projektovanje i izrada zemljospojne zaštite i uzemljenja masažera na bazenima u Banji Ždrelo.
 • Elektricna instalacija neprekidnog napajanja server sale u Credy banci u Kragujevcu.
 • Uzemljenje antistatic poda u Server Sali u Credy banci.
 
 • Izrada glavnog projekta automatike u Banji Ždrelo
 • Izrada ormana automatike hidraulične žičare za prevoz tereta u rudniku Lubnica.
 • Izrada izvoda za napajanje potrošača u rudniku u EX zaštiti, JPPEU Resavica
 • Izrada električnog ormana za napajanje hidrauličnog agregata hidraulične prese,MIP Ćuprija
 • Izrada električnog ormana za napajanje hidrauličnog agregata hidrauličnih makaza,Demil Paraćin.
 • Izrada električnog ormana za napajanje hidrauličnog agregata za skidanje radnih kola mlina u TENT B, Obrenovac
 • Izrada sistema za regulaciju temperature u pećima za kaljenje čelika, MIP Ćuprija.
 • Havarijska ventilacija u Credy banci.
 • Revizija MRO za napajanje Dizel agregata i Server Sale.
 • Automatika za 2 kompresora STAL 250 KW u Hladnjači Voćar u Svilajncu.
 • Gromobranska instalacija škola Resavica
 
 • Izrada više ormana fiksne i automatske kompenzacije od 30 do 250 KVara.
 • Projektovanje i učestvovanje u izvođenju radova na stubnoj transformatorskoj stanici 160 KVA.
 • Izrada više protivpožarnih sistema.