Kontakt - Elektro instalacije - Bica inženjering Despotovac
Get Adobe Flash player

Vesti

Bica vrši uslužno snimanje toplotnih gubitaka termokamerom.

U 2015 urađen Glavni projekat polaganja optičkog kabla i lokalne telefonske veze na prugi Despotovac -  Resavica.

U 2012 je povezana automatika za hidraulično upravljanje kapacitetom kompresora stal za hlađenje .Motor kompresora je snage 250 KW i ima integrisane u automatiku zaštitne komponente .

U 2014 je dobijena licenca 381 za energetsku efikasnost objekata.Izvršena je obuka za snimanje termo kamerom Avia..

U 2015 je postavljen sistem bezžične regulacije rada pumpi u vodovodu u Milivi .

Oktobra 2016 obavljeni su radovi na povezivanju  dizel  agregata snage 220KVA sa glavnim razvodnim ormanom u  staračkom domu u Despotovcu.Na ovaj način je automatskim startom agregata obezbeđeno napajanje korisnika u slučaju nestanka električne energije.

U januaru 2017. izvršeno snimanje gubitaka toplote Termalnom kamerom  Avio NEC G30 zgrade na Novom Beogradu.Korisniku je dostavljen izveštaj sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka i poboljšanje energetske efikasnosti objekta.

Kontakt

BICA DespotovacBica inženjering

 

Savez boraca 176, 35213 Despotovac, Republika Srbija

 

Telefoni: 035 613 280

Fax: 035 611 949

Osobe za kontakt:

064 188 21 93 Stevan Stevanović dipl.el.ing.

064 234 76 50 Milos Stevanović dipl.el.ing

 

E-mail adrese: office@elektro-instalacije.co.rs i office@bica.rs

Web sajtovi: www.elektro-instalacije.co.rs i www.bica.rs