Gromobrani - Elektro instalacije - Bica inženjering Despotovac
Get Adobe Flash player

Vesti

U petak 01. oktobra 2010 godine počeo je sa radom novi web sajt kompanije BICA www.elektro-instalacije.co.rs

Uspešno je završena montaža gromobrana na rekreativno ugostiteljskom objektu Banja Ždrelo.

U 2016 postavljena gromobranska instalacija motela u Bobovu ,motela Gornjak, biblioteke u Despotovcu i zgrade Osnovne škole u Resavici.

Izrada više gromobranskih instalacija .

U saradnji sa Institutom Vinča izrađeno više projekata gde su vršene zamene radioaktivnih gromobrana na stubovima sa gromobranom sa uređajem za rano startovanje.

U 2017 je dobijena licenca za projektovanje sistema dojave požara

Gromobran

Princip rada gromobrana

Gromobrani sa ranim startom ( ESE ) sadrže uređaj koji šalje uzlazni traser koji se spaja sa munjom (silazni traser) u slučaju kada grom udara u objekat.On neće reagovati ako grom udara preko 100 metara od objekta . Energija groma se vodi u zemlju preko spustnih vodova i uzemljenja. Poluprečnik zaštićenog prostora zavisi od odabranog gromobrana sa uređajem za rano startovanje.

Etape u izvođenju radova

Na osnovu odobrenog projekta od protivpožarne policije se odabere vrsta gromobrana.
Pre montaže uređaja potrebno je kvalitetno izraditi uzemljenje ili se priključiti na temeljni uzemljivač objekta. Obavezno proveriti otpor uzemljivača.

Potrebno je izvesti 2 spustna voda koja povezuju uzemljivač i cev 6/4 cola na krovu objekta na koju se montira gromobran sa uređajem za rano startovanje. Spustne vodove je potrebno dobro pričvrstiti za zid i krov objekta. Spoj spustnih vodova i uzemljenja izvesti u kutiji za merni spoj na visini 1,8 metra od tla. Spustne vodove spojiti sa cevi na krovu.
Gromobran sa uređajem za rano startovanje se montira iznad krova objekta na cev 6/4 cola koja je 5 metara iznad krova. Potrebno je da uređaj bude najmanje 2 metra iznad najviše tačke objekta (antena ,dimnjak) da bi zaštitio objekat.

Ugrađeni gromobran sa uređajem za rano startovanje mora imati:

  • originalnu fabričku dokumentaciju sa sertifikatima o vremenu prednjačenja uređaja,
  • izjavu o efikasnosti za odgovarajući nivo zaštite,
  • laboratorijsko ispitivanje za strujne impulse od najmanje 100KA ,
  • fabričku garancija o kvalitetu i veku trajanja uređaja.

Nivo zaštite

Standardom JUS IEC 1024-1 definisana je mogućnost primene ESE gromobrana i nivoi zaštite na osnovu kojih se odredjuje efikasnost sistema gromobranske zaštite. Proračun nivoa zaštite definisan je standardom JUS IEC 1024-1-1 i to je prvi korak u izradi projekta sistema gromobranske zaštite.

Princip rada gromobranaVrednosti poluprečnika zaštitne zone odredjuju se u zavisnosti od:

  • odredjenog nivoa zaštite (I, II, III);
  • visine vrha gromobrana iznad štićene ravni h (m);
  • dobitka u udarnom rastojanju ΔR (m) koji zavisi od vremena prednjačenja ΔT (µs) odredjenog modela ESE gromobrana.

Formula za izračunavanje zona zaštite za h≥5m:

Rp = √h(2D-h) + ΔT(2D+ ΔT) D- nivo zaštite (I, II, III)

Napomena: za objekte iznad 60 metara visine potrebno je uraditi dodatni proračun zona zaštite.

Nivo zaštite ESE gromobrana zavisi od visine noseće cevi na koju se montira gromobran, a takodje i od izabranog modela gromobrana.

h (m)

ΔT =30 µs

ΔT =60 µs

Level  

I

Level

I

Level

III

Level  

I

Level  

I

Level  

II

2

4

6

8

10

20

30

60

19

38

48

49

49

50

50

50

25

51

64

65

66

71

73

75

28

57

72

73

75

81

85

90

31

63

79

79

79

80

80

80

39

78

97

98

99

102

104

105

43

85

107

108

109

113

116

120

SAMO PROPISNO IZVEDENA INSTALACIJA MOŽE ZAŠTITI VAŠ OBJEKAT.


Galerija slika

Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani
Gromobran na krovu hale Gromobran - pogled sa ravnog krova Gromobran u Banji Ždrelo Gromobranski sistem Stermil doo
Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani
Hotel u Banji Ždrelo - Završeni radovi na gromobranskoj instalaciji Hala Beograd Montaža stuba sa gromobranom Etno selo-Velika Plana Podizanje stuba
Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani Bica inženjering Despotovac - Elektro instalacije - Gromobrani
Spustni vodovi i gromobran ESE Prihvatni sistem od AL žice Gromobran na ravnom krovu hale Hotel Resava