Vesti

U petak 01. oktobra 2010 godine počeo je sa radom novi web sajt kompanije BICA www.elektro-instalacije.co.rs

Uspešno je završena montaža gromobrana na rekreativno ugostiteljskom objektu Banja Ždrelo

Reaktivna energija i maksigraf

Postrojenja koja u svojim pogonima imaju asinhrone motore i transformatore koriste osim aktivne energije i reaktivnu energiju.Tako se dodatno uvećavaju računi za električnu energiju i dodatno opterećuje transformatorska stanica koja napaja postrojenje i objekat.

Reaktivna energija koju potrošači troše iz mreže se ne pretvara u korisni rad i predstavlja gubitak energije koja se troši iz distributivne mreže.

Ugradnjom ormana sa kondenzatorima na ulazu u postrojenje ili u transformatorsku stanicu se reaktivna energija ne koristi iz elektrodistributivne mreže već iz ormana sa kondenzatorima.

Na taj način se rasterećuju napojni vodovi i transformatorska stanica i smanjuju računi za utrošenu električnu energiju. Ugradjena oprema se otplaćuje za 9 do 12 meseci. To zavisi od:

  • Mesta gde se meri potrošnja jer ako se merenje potrošnje električne energije vrši na 0,4 KV strani transformatorske stanice , onda se plaća duplo skuplje reaktivna energija u odnosu na merenje potrošnje energije na 10 KV strani transformatorske stanice .
  • Veličine kompenzacije.
  • Postojanje harmonijskih izobličenja u mreži.

Pre izrade ormana za kompenzaciju reaktivne energije vrše se merenja instrumentom za analizu električne mreže.

Ako se postrojenje odnosno potrošač napaja iz više transformatorskih stanica 10/0,4kV/kV ,a koje se napajaju iz jedne 35/10 kV/kV transformatorske stanice moguće je smanjiti račune za maksigraf(maksimalna aktivna snaga) ako su sva merenja na istom naponskom nivou. Ugrađuje se oprema koja objedinjava sve maksimalne potrošnje u jednu i ukupna maksimalna potrošnja je manja od zbira pojedinačnih maksimalnih potrošnji.Oprema je po standardima EPS-a i pre ugradnje se dobijaju tehničke mogućnosti iz lokalne elektrodistribucije.

Oprema se vrlo brzo otplaćuje.


Galerija slika

Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf
Orman sa automatskom kompenzacijom Orman sa fiksnom kompenzacijom Automatska kompenzacija reaktivne energije Pojedinačna kompenzacija
Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf Bica sistemi Despotovac - Elektro instalacije - Reaktivna energija i maksigraf
Zbirno merenje-blok šema Stubna transformatorska stanica Kompenzacija reaktivne energije na stubnoj transformatorskoj stanici Automatska kompenzacija